pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logo

Grundlärare Fritidshem Oxbacksenheten

Ort
Kategorier
Utgår

2023-02-10

Ansök nu

Grundlärare Fritidshem Oxbacksenheten

En dag på jobbet

Som grundlärare fritidshem på Oxbacksenheten  F–3  
- arbetar du med elever, lärare och medarbetare
- vara delaktig i rastverksamheten
- Goda kunskaper i värdegrundsarbete
- anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
- är delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och skolans utvecklingsprocesser

I din roll som fritidslärare arbetar du med heldagsperspektiv på eleverna. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa pedagogiska miljöer för elevernas lärande och utveckling, både i fritidshemmet och under skoldagen. Du ansvarar för att i samarbete med övrig personal på fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer. Att arbeta med främjande och förebyggande värdegrundsarbete och att leda rastaktiviteter ingår i arbetsbetsuppgifterna.

Vi önskar att du bidrar med dina kunskaper och undervisar i något av de praktiskt estetiska ämnena under elevernas skoldag.

Du vill väcka nyfikenhet och motivation hos elever, ser och tror på elevers egna förmågor. Vi söker dig som är motiverad till samarbete där utbyte av erfarenheter och kunskaper är fundamentet. Du har inlyssnande förmågor och bygger kunskap i samarbete med andra medarbetare lokalt och i kommunens samarbetsgrupper av olika slag. Ditt arbete har många kontaktytor. Vi söker dig som arbetar på ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt sätt där du i arbetet använder dig av forskningens påvisade framgångsfaktorer samt IKT som pedagogiskt redskap. 

Vem är du? 

Oxbacksenheten söker dig som är erfaren, utbildad och legitimerad grundlärare mot fritidshemmet.
Du är tydlig, modig och empatisk och vill tillsammans med oss på Oxbacksenheten fortsätta arbetet med att utveckla arbetet med våra elever. 
Du har en bred kunskapssyn och positiv elevsyn där du utgår från att elever kan och vill. Att du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar. Du ska aktivt bidra till skolans utveckling för att skapa en lugn, trivsam och trygg skola för alla.  

Krav: 
- lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet
- du är väl förtrogen med styrdokumenten och skolan som organisation.

Personliga egenskaper:
- du är professionell i din yrkesroll  
- du bidrar i arbetet med ständiga förbättringar  
- du är en engagerad och motiverad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter 

Vi erbjuder dig

- En verksamhetsnära skolledning och EHT
- Ett kollegialt lärandeforum (KLM)
- Pedagogisk lunch
- Medarbetarförmåner i Södertälje kommun, t.ex. friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år

Om Oxbacksenheten

”Vi lär oss för livet, tillsammans lyckas vi!”
Oxbacksenheten består av två kommunala skolor, Oxbacksskolan (F–3) och Mariekällskolan (4–9). Båda skolorna ligger centralt i Södertälje kommun och har högt söktryck. Idag har vi ca 750 elever och 80 anställda. Vi är en mångkulturell skola och arbetar ständigt med hur vi kan utveckla och förbättra våra arbetssätt för att möta alla elever.
Lärande, hälsa och trygghet står i fokus. På skolan arbetar vi regelbundet med resultat- och närvarouppföljning av alla elever där du som lärare har en central roll. Vi har ett aktivt elevhälsoteam på skolan som stöttar såväl elever som personal i det dagliga arbetet.
Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.

På  F-3 arbetar vi med integrerad fritidsverksamhet. Fritidshemmet består av 2 åldersintegrerade avdelningar, åk  F – 1 och åk 2 -3. På Oxbacksskolans fritidshem är vi mitt inne i en utvecklingsprocess i vårt systematiska kvalitetsarbete för fortsatt utveckling av undervisningen  i fritidshemmet.


Välkommen till oss!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 

Dela detta jobb

Logo
Grundlärare Fritidshem Oxbacksenheten

Södertälje kommun – Utbildningskontoret