pedagogjobb.se

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem till Sköndalsskolan

Ansök nu

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem till Sköndalsskolan

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

På Sköndalsskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Arbetsplatsbeskrivning
Sköndalsskolan ligger i det natursköna och starkt expansiva området Sköndal med närhet till Drevviken. Skolan har ca 490 elever i årskurs F-6 med integrerade fritidshem och fritidsklubb. Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem/fritidsklubb och skola. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje!
 
Läs mer på
www.skondalsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Du kommer vara drivande/ledande i planering, genomförande och utvärdering av fritidshemsverksamhetens olika delar utifrån aktuella styrdokument för fritidshemmet och aktuella utvecklingsområden på skolan. På Sköndalsskolan har alla fritidspedagoger  avsatt planeringstid. Vi prioriterar kvalité och ser fritidshemmen som en viktig del i skolan och elevers ut veckling.

Du kommer under skoltid samarbeta med ansvarig(a) lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner samt arbeta med rastverksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är fritidspedagog eller grundlärare i fritidshem. Du är genuint intresserad av fritidshemsutveckling. Sköndalsskolan har under många år satsat på att utveckla skolans fritidshem.

Vi behöver dig som;

* är professionell, ansvarstagande, engagerad och har god samarbetsförmåga

* kan se varje elev och dess förmåga i gruppsammanhang

* kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet och intresse för att lära

* har höga förväntningar på elever och verksamheten

* kan vara flexibel och kan förändra arbetssätt samt struktur beroende på i vilket sammanhang du befinner dig i

* kan skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning

Vi kommer för denna tjänst lägga stor vikt till att du matchar arbetslaget med kompetens och erfarenhet. 

Intervjuer sker löpande.   

Välkommen med din ansökan! 

Dela detta jobb

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem till Sköndalsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen