pedagogjobb.se

Fritidshemsansvarig

Företag Täby Friskola
Ort
Kategorier
Utgår

2021-04-30

Ansök nu

Fritidshemsansvarig

I Täby Friskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt där vår värdegrund är väl förankrad hos både elever och medarbetare. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö där alla elever och medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas och känna stolthet för den man är.

Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från F-klass till åk. 9. Vi har ca 1000 elever fördelade på sex mindre enheter, runt om i Täby. De små enheterna skapar en familjär miljö där alla elever blir sedda.

Våra servicefunktioner i form av IT-support, vaktmästarteam och HR bidrar till den goda kvalitén på vår arbetsplats. Vi har dessutom ett mycket uppskattat elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagoger/speciallärare, skolpsykolog samt rektor. På Täby Friskola är du aldrig ensam i utmaningar eller problem, vi stöttar varandra.

På Täby Friskola har vuxna och elever en nära relation och relationsskapandet bidrar i mycket stor utsträckning till elevernas fina utveckling som medmänniskor, både kunskapsmässigt och socialt. Du som söker till oss har lätt för att skapa kontakt med elever, kollegor och föräldrar

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för fritidshemsansvarig är ansvaret för att fritidshemmets verksamhet fungerar. Fritidshemsansvarig arbetar främst i barngrupp och har två timmar enskild planering per vecka utöver den gemensamma planeringstiden på den egna avdelningen.

Ansvarsområden

 • Övergripande ansvar för att fritidshemmets verksamhetsplan och Lgr 11 efterföljs i det dagliga arbetet på fritidshemmet.

 • Övergripande ansvar för planering och uppföljning av verksamheten samt delta i genomförandet av verksamheten så att styrdokumenten synliggörs tydligt.

 • Övergripande ansvar för att synliggöra lärandeuppdraget för fritidshemmet för elever och vårdnadshavare där det är tydligt att det dels sker ett lärande, dels vad det är eleverna lär sig.

 • Övergripande ansvar för schemaläggning samt att det efterföljs på ett fungerande sätt.

 • Övergripande ansvar för upprätthållandet av goda föräldrarelationer.

 • Övergripande ansvar för informationsbrev till föräldrar.

 • Ansvara för personal som är visstids- och timanställda samt handleda extratjänster.

 • Aktivt hålla sig informerad om vad som händer på skolan varje arbetsdag, t ex via SchoolSoft och mejl.

 • Sammankalla till fritidsmöten och planeringsmöten samt delta vid enhetsmöten och skolråd samt delge fritidshemmets personal viktig information.

 • Övergripande ansvar för att strukturera om verksamheten och omfördela personal vid sjukdom och oförutsedda händelser.

 • Övergripande ansvar för schemaläggning vid lov samt planering av verksamheten vid lov.

 • Ansvara för att befattningsbeskrivningen för fritidshemspersonal följs och efterlevs i gruppen.

 • Agera då svårigheter och konflikter uppstår i personalgruppen. Vid behov ta hjälp av chefen för fritidshemmet

 • Medverka vid olika typer av samtal.

 • Informera på föräldramöten.

 • Samverka med klasslärare vid övergång skola/fritidshem.

 • Samverka med klasslärare i olika klassrumssituationer.

 • Samarbeta med kollegor i olika teman och projekt.

 • Övergripande ansvar för fritidshemmet ekonomi, material och materialvård.

 • Övergripande ansvar för mellanmål samt övriga beställningar till fritidshemmet.

 • Ansvara för att personal från fritidshem deltar i elevrekryterande aktiviteter samt introduktion av nya elever.

 • Tillsammans med chefen för fritidshemmet ansvara för rekrytering av personal till fritidshemmet.

 • Tillsammans med chefen för fritidshemmet ansvara för nya medarbetare, lärarstudenter och praktikanter på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Dela detta jobb

Fritidshemsansvarig

Täby Friskola