pedagogjobb.se

Mariehällsskolan 

Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma. Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är mycket engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Vi brinner för skolutveckling och söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar förebyggande tillsammans med kollegiet för att göra undervisning och utbildning tillgänglig för alla elever.
Vi erbjuder stora möjligheter att bidra till vår utveckling av undervisningen. De kommande åren lägger vi särskilt stor vikt vid tillgänglig lärmiljö och digitalisering av undervisningen.  

Arbetsbeskrivning

Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i årskurs 4-6 i matematik samt ytterligare något teoretiskt ämne. Du ingår i ett arbetslag där lärare, specialpedagoger och fritidspersonal arbetar tillsammans kring våra elever. Du är mentor för en av våra klasser på mellanstadiet i den årskurs där du i huvudsak undervisar. Som förstelärare bidrar du till hela skolans utveckling enligt nedan samt specifikt för att utveckla matematikundervisningen på hela skolan.  

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare som genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du uppfyller Skolverkets krav för förstelärare.

Du ska även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut. 
Genom systematisk och strukturerad dokumentation visat att du

  • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
  • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
  • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
  • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
  • utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Uppdraget innebär på Mariehällsskolan att du har ett kvalificerat didaktiskt uppdrag som  innebär hög kompetens inom läraruppdragets samtliga delar (undervisning, planering, bedömning, utvärdering, läroplanskunskap, ledarskap, elevhälsouppdraget) samt en inkluderande elevsyn. Vidare ansvarar du för att

  • driva skolutveckling i enlighet med skolans uppsatta mål genom att samarbeta med övriga förstelärare och ledningen på skolan
  • utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och didaktiska diskussioner
  • aktivt bygga kollegiet genom att bevaka att hela verksamhetens behov och möjligheter tas tillvara 
  • vara förebild i samarbete med kollegor och skolledning så att du bidrar till att skolans processer utvecklas  

Vi vill att du är behörig i matematik i åk 1-6 samt ytterligare något/några av de teoretiska ämnena i åk 4-6.  Meriterande är om du har behörighet i matematik upp till åk 9 samt erfarenhet av att leda och driva kollegialt utvecklingsarbete inom matematik.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld erbjuda en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet. 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Förstelärare i matematik till Mariehällsskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-21

Ansök nu

Dela detta jobb