pedagogjobb.se

Förstelärare i Grundsärskolan

Ort
Utgår

2020-06-07

Ansök nu

Förstelärare i Grundsärskolan

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Junedalskolan består just nu av ca 850 elever i grundskola, grundsärskola 7–9, där elevunderlaget i båda dessa verksamheter kommer att öka framöver, samt en verksamhet för elever med stora behov, liknande en AST-verksamhet. Vi arbetar för att eleverna ska nå efter sin förmåga toppen av sin potential. För att eleverna ska kunna nå dit behöver vi bra lärare/personal som kan motivera, stimulera elevernas nyfikenhet och ha höga förväntningar på deras förmåga att utvecklas. Junedalskolan ligger i centrala delarna av Jönköping. Vi har både närheten till city och dess faciliteter och 10 min promenad till Jönköpings stadspark. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi arbetar runt eleven med ett helhetsperspektiv där elever ska kunna känna trygghet, glädje, ansvar och självständighet som ger en bra grund för kunskapsinhämtandet. 


Arbetsplatsbeskrivning
Försteläraren ska undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Det ingår också i uppdraget medverka i skolans utvecklingsgrupp och att tillsammans med skolans övriga förestelärare planera för och genomföra skolans gemensamma kompetensutveckling. Som förstelärare handleder du i arbetet med att stödja och utveckla kollegor i syfte att förbättra undervisningen.


Din kompetens
Meriterad förstelärare. Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:
• legitimerad speciallärare med behörighet för grundsärskola 
• genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet,
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
• har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.


Bra att veta

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
• CV
• Lärarlegitimation
• Examensbevis
• Studieintyg (Ladok)
• Utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade)

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att besvarat den skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se. Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Irena Hanzek, tfn 036-10 61 81, irena.hanzek@jonkoping.se
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23, maria.sparf@jonkoping.se
Fackliga representanter

Förvaltning    Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats    Junedalsskolan
Anställningsform    Tillsvidare
Omfattning    100%
Tillträdesdag    2020-08-11
Sista ansökningsdag    2020-06-07
Referensnr    20-60-0886
Publicerad    2020-04-30

Dela detta jobb

Förstelärare i Grundsärskolan

Jönköpings kommun