pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
logo

FÖRSTELÄRARE I FÖRSKOLAN 10 ST

Företag Hagfors kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2022-07-31

Ansök nu

FÖRSTELÄRARE I FÖRSKOLAN 10 ST

ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER FÖR FÖRSTELÄRARUPPDRAGET

En tjänst som förstelärare i förskola innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla den egna undervisningen, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala lärandet för att utmana och stödja kollegor. En förstelärare är en förskollärare som har legitimation och som arbetsgivaren anser vara extra yrkesskicklig inom sin profession. En förstelärare ska fortsätta undervisa som vanligt men också vara en god förebild och mentor för mindre erfarna eller nyutexaminerade förskollärare på förskolan.

I uppdraget ingår att aktivt bidra till och synliggöra undervisningen i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Du förväntas också vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet på den enhet du arbetar, i detta ingår också att vara ett stöd för skolledningen i just utvecklingsfrågor och utformandet av utvecklingsarbetet på din enhet.  Vi vill också att du är en lagspelare som vill arbeta och utveckla verksamheten i hela kommunen tillsammans med dina förstelärarkollegor. Organisationen kommer att erbjuda ett utbyte mellan förstelärare på olika enheter.

Förstelärarens undervisning ska vara öppet för besök av kollegor, skolledningen, vårdnadshavare och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Du har minst 4 års erfarenhet av förskolläraryrket efter examen.

Riktlinjer för förstelärartjänster i förskola är:

 • Förstelärare ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och/eller uppgifter som hör till undervisningen.
 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare.
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom förskolan.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra undervisningen och har ett starkt intresse för att utveckla densamma.
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

FÖRSTELÄRARENS UPPDRAG:

Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I övrigt ingår följande i förstelärarens uppdrag:

 • Förstelärarens kunskaper och/eller undervisningsskicklighet ska spridas till fler förskollärare inom den egna förskolan samt andra förskolor och leda till utveckling.
 • Genom coachning och handledning ska försteläraren stödja kollegor i deras professionella utveckling samt det kollegiala lärandet på den egna eller i andra förskolor. Exempel på coachande och handledande situationer kan vara metoddiskussioner, seminarier, spegling, observationer och enskilda samtal med kollegor.
 • Tillsammans med rektor systematiskt följa upp och analysera undervisningens innehåll och förskolans resultat. Denna analys ska i sin tur leda till förslag på åtgärder som förskolan eventuellt behöver utveckla kring undervisningen.
 • Försteläraren ska bidra med omvärldsbevakning och uppdatering när det gäller för verksamheten relevant forskning.
 • Delta i kommunala nätverk tillsammans med andra förstelärare samt systematisera lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen.

Förutom den mer specifika didaktiska utvecklingen av undervisningen ska försteläraren vid diskussioner, seminarier och handledningstillfällen med sina kolleger lägga fokus på:

 • Sambandet mellan undervisningsmetoder och ökad måluppfyllelse.
 • Hur förskollärare kan anpassa undervisningen och skapa tillgängliga lärmiljöer.
 • Hur förskollärare kan ta tillvara barnens återkoppling på undervisningen.
 • Hur IKT kan användas i undervisningen för att dokumentera, iscensätta miljöer, kommunicera, bearbeta och utforska olika sammanhang.

ARBETSPLATS HAGFORS SKOLOMRÅDE

Inom Hagfors skolområde finns totalt sex kommunala förskolor med placering i Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo.

Totalt finns 10 platser att söka som förstelärare inom förskola i kommunen. Alla tjänster riktas mot pedagogiskt arbete och vi strävar mot att få en jämn fördelning av tjänsterna på de olika förskoleenheterna.

Som medarbetare i Hagfors kommun är du en del av Hagforsstrategin 2017 – 2027 som attraktivt beskriver ett önskat framtida tillstånd. Tanken är att den ska förena alla som bor, lever och verkar i kommunen samt leda oss i arbetet med att tillsammans skapa ett gôtt liv, framåtanda och handlingskraft. Visionen är hela kommunens tydliga målsnöre och vår drömbild att längta till. Det är en bild som enar oss, som gör oss till stolta invånare och som gör att vi tillsammans kan möta en framtid med mod och positiva attityder. Den ska engagera och inspirera både i vardagen, på fritiden och i arbetslivet. Läs gärna mer om oss i Hagforsstrategin som du finner på vår hemsida.

Ansökningsförfarande

SKRIFTLIG ANSÖKAN

Du skriver en ansökan i kommunens system, du hittar länken längst ner i denna annons. Vi vill att du i ansökan anger vilken enhet inom kommunen du söker uppdrag på. Om du som söker inte redan jobbar i kommunen vill vi att du söker en av de ordinarie förskollärartjänsterna som finns utannonserad förutom denna förstelärartjänst. Du kommer då att bli intervjuad av den rektor som står ansvarig för den ordinarie tjänsten som lärare i första hand.

I ditt personliga brev vill vi att du:

1. Beskriver hur du ser på rollen som förstelärare i förskola (max 400 ord)

2. Beskriver hur följande kommer till uttryck i din arbetsutövning:

 • Jag leder de målstyrda processerna och ansvarar för hur omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet.
 • Jag anpassar undervisningen och skapar en tillgänglig lärmiljö för alla barn i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
 • Jag har visat mig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt, som leder till utveckling på enheten eller i ett större perspektiv.
 • Jag kan kommunicera och samarbeta med såväl barn, vårdnadshavare och kollegor.
 • Jag är intresserad av att utveckla min egen professionalism.
 • Jag kan anpassa undervisningen efter barnens förutsättningar och i samband med detta tillämpar jag en mångfald av metoder och arbetssätt.

LÖN

För försteläraruppdraget förskola i Hagfors kommun utgår ett lönetillägg om 5000 kr/månad.

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel 0563-185 00

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Dela detta jobb

logo
FÖRSTELÄRARE I FÖRSKOLAN 10 ST

Hagfors kommun