pedagogjobb.se

Förste förskollärare till Brandliljegatan 2, Harvestad/Ekholmen/Blästad

Ort
Utgår

2021-10-24

Ansök nu

Förste förskollärare till Brandliljegatan 2, Harvestad/Ekholmen/Blästad

Om arbetsplatsen

Brandliljegatan 2 är en nybyggd förskola med en stor gård. På bottenvåningen är det två avdelningar för de yngre barnen och på övervåningen är det tre avdelningar för de äldre barnen.

Brandliljegatan 2 är en av nio förskolor i området Harvestad, Ekholmen och Blästad. Området leds av en rektor och tre biträdande rektorer. I området finns ca 100 medarbetare som består av förskollärare, barnskötare, tre förste förskollärare, två specialpedagoger, en vaktmästare och en administratör. Vi ser barnet som kompetent och arbetar för att ge barnen möjlighet att vara självständiga och hjälpa varandra. Vi ser olikheter som något positivt och möter barnen utifrån deras olika kompetenser, intressen och behov. Personalen är närvarande tillsammans med barnen och undervisning sker genom ett utforskande förhållningssätt.

Vi arbetar för en välkomnande och hållbar utbildning med omsorg, utveckling och lärande för alla. Vi tror på att medarbetarna är experter på sin verksamhet och vi arbetar för att skapa delaktighet då nya arbetssätt ska implementeras. Varje arbetslag har gemensam reflektionstid regelbundet då uppföljning av undervisningen inom det prioriterade målet sker. Vårt prioriterade mål är att varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera. Varje schemaperiod läggs även tid utanför barngrupp till fortbildning i from av litteratur eller workshops.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som förste förskollärare arbetar du 80% av din tjänstgöring som förskollärare och 20% med uppdrag så som att handleda/coacha och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten. Vara mentor för blivande förskollärare under pågående utbildning. Leda processer som utvecklar kollegialt lärande. Hålla dig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen. Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn som arbetsgivaren bedömer relevant.

Som förste förskollärare har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som förskollärare och du innehar förskollärarlegitimation.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare har du goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Som förskollärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten

Tillträde: 2022-02-07

Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7897

Dela detta jobb

Förste förskollärare till Brandliljegatan 2, Harvestad/Ekholmen/Blästad

Linköpings kommun