pedagogjobb.se

Förskollärare till Trombongatan, Ekholmen

Ort
Kategorier
Utgår

2021-10-20

Ansök nu

Förskollärare till Trombongatan, Ekholmen

Om arbetsplatsen

Förskolan Trombongatan 6 är en förskola med 3 avdelningar med åldershomogena grupper som har en stor och inbjudande gård. 

Förskolan är en av nio förskolor i området Harvestad, Ekholmen och Blästad som leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Vi ser barnet som kompetent och arbetar för att ge barnen möjlighet att vara självständiga och hjälpa varandra. Vi arbetar för en välkomnande och hållbar utbildning med omsorg, utveckling och lärande för alla, hela dagen. Vi ser olikheter som något positivt och möter barnen utifrån deras olika kompetenser, intressen och behov. 

Varje arbetslag har gemensam reflektionstid regelbundet då uppföljning av undervisningen inom det prioriterade målet sker. Under 2021-2022 är målet att varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera. Varje schemaperiod läggs tid utanför barngrupp till fortbildning av olika slag exemlelvis inläsning av litteratur eller workshops.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare i Harvestad, Ekholmen, Blästad förskolor ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I det systematiska kvalitetsarbetet, som är framtaget av rektorer och perosonal, dokumenterar och reflekterar arbetslaget, under ledning av förskolläraren. Som förskollärare har du 2h enskild planering/vecka.

Som förskollärare ansvarar du för att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet. Du arbetar på ett lyhört sätt för att se barnens behov och intressen, är medforskare tillsammans med barnen och använder vardagstillfällen som möjligheter till lärande. Du bedriver undervisningen i mindre grupper genom projektinriktat arbetssätt.

Som ny förskollärare får du under ditt första år handledning av en av våra förste förskollärare.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare har du goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

Som förskollärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7818

Dela detta jobb

Förskollärare till Trombongatan, Ekholmen

Linköpings kommun