pedagogjobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan - en skola för framtiden. Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går ca 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevvård, antimobbning och skolmedling. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd ITsatsning, med bl a en dator per elever i år 6-9 och iPads till de yngre eleverna. Alla lärare deltar sedan flera år tillbaka, i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning.

Arbetsbeskrivning

Sjöstadsskolans grundsärskola är en kommunal grundsärskola som omfattar skolverksamhet åk F-9 och fritidshemsverksamhet åk1-6 samt KTT (Korttidstillsyn) åk 7-9. I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi kommer from hösten vara indelade i två grupper i olika lokaler. En yngre grupp och en äldre. Tjänsten är placerad i den yngre gruppen. Vi har en heldagsomsorg. En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass alternativt i grundsärskolans lokaler, andra elever läser ämnen/ämnesområden . Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den. Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla. Arbetssättet är strukturerat och individualiserat. Vi använder en tydliggörande pedagogik som leder till inlärning och självständighet hos eleven. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt. Digitala hjälpmedel används i undervisningen. Vi arbetar enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner. Vi skriver Individuella utvecklingsplaner tillsammans med vårdnadshavarna. Avstämning av elevernas utveckling sker kontinuerligt. Vi samarbetar med habiliteringen, t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som har erfarenhet av grundsärskola eller motsvarande. Tjänsten omfattar både att vara lärare under skoldelen av dagen samt att arbeta på fritids övrig tid.

Kvalifikationer

Du är en utbildad förskollärare med legitimation och erfarenhet av att arbeta i grundsärskola eller motsvarande.
 

Övrigt

Förskollärare till grundsärskola

Ort
Utgår

2019-06-21

Ansök nu

Dela detta jobb