pedagogjobb.se

Logga

Engagerad grundskollärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Ansök nu

Engagerad grundskollärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är cirka 1700. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även centrala elevhälsa. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Vackra Björke skola ligger i Igelfors med skog och natur runt omkring. Björke skola är en skola som präglas av stort engagemang och tradition. All personal ser möjligheter att tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö som präglas av trygghet och trivsel. Björke skola har ca 28 elever från förskoleklass till åk 6 samt tre personal.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning i årskurs 4-6 samt alla i övrigt till yrket förekommande arbetsuppgifter. Du ingår i ett litet arbetslag och är delaktig i skolans mål och utveckling. Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation och som vill ta extra ansvar för att driva och utveckla Björke skola. Möjlighet till försteläraruppdrag.

KVALIFIKATIONER
Grundskollärarexamen och lärarlegitimation avsedd för arbete i grundskolan årskurs 4-6 bred behörighet. Erfarenhet av att leda och driva pedagogisk utveckling med påvisbara resultat är meriterande.

Specifika villkor för förstelärare
- är legitimerad lärare, med legitimation utfärdad av Skolverket.
- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat ar-bete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet anses uppfyllt även om undervisning har skett som obehörig, på fritidshem eller på deltid.
- har visat särskilt god förmåga att förbättra eleverna studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
- även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Karriärtjänsten förstelärare ligger hos huvudmannen och följer alltså inte läraren om läraren byter arbetsgivare. Om en förstelärare byter skola, men inte arbetsgivare, avgör huvudmannen om uppdraget följer läraren eller inte. En förstelärare arbetar huvudsakligen, d v s minst 50 procent av arbetstiden, med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Uppgifter som hör till undervisningen är att ensam eller med kollegor planera och följa upp undervisningen, bedöma, betygssätta eller dokumentera elevernas kunskapsutveckling och återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare. I övrigt utformar huvudmannen tjänsten så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt.
Grundanställningen tills vidare är lärare inom din legitimation och kompetens. Förstelärare undantas från lärarlönelyftet. Förstelärarens uppdrag innebär s k semestertjänst. Du kommer att arbeta med ett tidsbegränsat, 3-årigt, uppdrag som förstelärare inom det eller de område som enhetsledning beslutat. Lönetillägg om 5 000 kr för ett heltidsuppdrag som förstelärare under den tidsbegränsade perioden.

ÖVRIGT
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Rekrytering kan komma att ske löpande under annonseringsperiod.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut fattats.

Dela detta jobb

Logga
Engagerad grundskollärare med möjlighet till försteläraruppdrag

Finspångs kommun