pedagogjobb.se

Logo

Eneskolan söker F–3-lärare till åk 2

Ort
Utgår

2019-10-31

Ansök nu

Eneskolan söker F–3-lärare till åk 2

Välkommen till Eneskolan i Järna,  med grönska och kossorna som granne och en stor skolgård som lockar till lek och upptåg söker vi nu en ny medarbetar till  arbetslag F–5.
En dag på jobbet
Vi har en härlig elevgrupp i åk 2 som söker dig, en grundskolelärare med erfarenhet, god struktur och hjärtat på rätta stället.  Du ska gilla vetgiriga och kreativa elever som vill lära och utvecklas. Du undervisar utifrån din ämnesbehörighet men främst i åk 2 och är mentor för ca 20 elever.
Du ingår i ett arbetslag,  på en mindre enhet som är enparallellig från förskoleklass till åk fem. Arbetslaget är lösningsfokuserat och samarbete är i fokus för elevernas bästa.
På enheten finns en studiegård med en pedagog för elever som under del av dagen är i behov av ett mindre sammanhang samt ytterligare en pedagog som arbetar specifikt för att stödja eleverna i åk 1-3 i deras läs och skrivutveckling inom klassens ram eller i mindre grupper utifrån elevernas olika behov. I arbetslaget finns också en resursperson som stärker upp i de olika årskurserna avseende övergångarna mellan de teoretiska och praktiska ämnen samt ansvarar för elevaktiviteterna på rasterna.
 
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad F–3-lärare. Du är en tydlig och en driftig pedagog och väl förtrogen med skolans styrdokument. Du planerar din undervisning efter elevernas kunskaper och förmågor.
Du har ett positivt förhållningssätt och ser samarbete med kollegor som en naturlig del av ditt arbete. Du har förmåga att se elever som är i behov av särskilt stöd och anpassa undervisningen efter elevernas behov. 
Krav: lärarlegitimation åk F–3
Personliga egenskaper  :
Engagerad, strukturerad och ansvarsfull.
 
Vi erbjuder dig!
- Kompetenta kollegor som ställer upp för varandra.
- Generöst friskvårdsbidrag.  
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris. 
 
Välkommen till oss! 
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 510 elever. På skolan arbetar ca 65 medarbetare.  Skolan har 92 % legitimerad personal.
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, F–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sitt eget lärande. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål.  I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen. 
Vi kommer genomföra löpande intervjuer under rekryteringsperioden.
 
 


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Eneskolan söker F–3-lärare till åk 2

Södertälje kommun – Utbildningskontoret