pedagogjobb.se

Elin Wägnerskolan söker Lärare i matematik med försteläraruppdrag

Företag Växjö kommun
Ort
Utgår

2021-08-08

Ansök nu

Elin Wägnerskolan söker Lärare i matematik med försteläraruppdrag

Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 - 5 klasser och tillsammans med ämneskollegor där vi arbetar med och utvecklar verksamheten utifrån entreprenöriella värdeskapande kompetenser och processer. Verksamheten kännetecknas av ämnesövergripande arbete, kontakt och samarbete med omvärlden - vi ställer oss frågan "Kan det vi gör och det vi lär oss vara till nytta för någon annan?" Vi använder digitala läromedel och vi möts i ämneslag för att planera ämnesundervisning och diskutera bedömning tillsammans.

Tjänsten är en kombination av matematik och eventuellt NO.
Om du är den person vi söker med rätt kvaliteter och förmågor kan ett tidsbegränsat (tre år) försteläraruppdrag bli aktuellt. Försteläraruppdraget är riktat mot skolans tre utvecklingsområden. 1. Elever som upplever motivation, förståelse och inflytande över sin skola når högre resultat och blir stimulerade till kritiskt tänkande och handlingsberedskap (värdeskapande lärande), 2. kommunikativa medborgare (språkutvecklande undervisning) och 3. utveckla arbetet med stöd och stimulans i undervisningen.
I tjänsten ingår även mentorskap

Din profil
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och gärna även NO för årskurs 6-9. Vi ser positivt på om du har ett intresse för specialpedagogik. I andra hand kan även du som studerar till lärare eller som har erfarenhet av arbete inom läraryrket bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning som lärare krävs dock lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.

Förstelärarens uppdrag i övrigt är kopplat till skolans identifierade utvecklingsområden och aktuell forskning med syfte att ge en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse. För att kunna bli anställd som förstelärare ska du vara legitimerad lärare och kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Vi ser dessutom att: 
• Du vill undervisa ämnesövergripande tillsammans med en grupp kollegor och med fokus på att vi arbetar tillsammans med och genom vår omvärld. 
• Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet med både elever och kollegor och du erbjuds det tillbaka. 
• Du har förmågan att möta elevers olika behov genom att lyssna på elever, diskutera med kollegor och forma din undervisning utifrån framgångsfaktorer för undervisning, i dialog med kollegor och utifrån elevers intresse och inflytande. 
• Du är modig och vill utvecklas och fortsätta lära tillsammans med andra. 
• Du vill arbeta i team och bidrar till utveckling av verksamheten utifrån skolans utvecklingsarbete, egna erfarenheter och forskning. 
• Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Elin Wägnerskolan är en skola som startade sin verksamhet hösten 2016. Läsåret 2021/22 är vi 420 elever i åk 6-9 och 65 personal. Skolan finns centralt belägen mitt i Växjö. 

Vi arbetar med ämnesövergripande undervisning i projektform och med ett tydligt fokus att lära med och genom omvärlden, med målet att eleverna ska kunna använda kunskap för skapa värde för någon. Skolan är organiserad i fem arbetslag; fyra lärararbetslag med klasser från åk 6-9 där den största delen av undervisningen finns i de klasser som arbetslagen ansvarar för, och ett femte arbetslag med elevkoordinator, elevstödjare, SVA lärare, SYV, bibliotekarie, skolsköterska, kurator, studiehandledare, speciallärare och specialpedagog.

Elin Wägnerskolan har fokus på tre utvecklingsområden: Värdeskapande pedagogik, språkutvecklande undervisning och att utveckla arbetet med stöd och stimulans i undervisningen.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Elin Wägnerskolan söker Lärare i matematik med försteläraruppdrag

Växjö kommun