pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Elevmentor till Bäckskolan

Ort
Utgår

2022-06-26

Ansök nu

Elevmentor till Bäckskolan

Om arbetsplatsen

Bäckskolan ligger i ett naturskönt område i stadsdelen Berga. Skolan ligger intill Tinnerbäcken, Eklandskapet, Tinnerö samt skogs- och fritidsområden som ger eleverna stimulans för lek och lärande. Skolan har ca 150 elever från förskoleklass till skolår 6, många med mångkulturell bakgrund. Till skolan hör också fritidshem, åk F-6, och fritidsklubb för åk 4-6.

Bäckskolan arbetar för ett lustfyllt lärande där språket har en framskjuten roll i allt vårt arbete. Läsa, skriva och räkna ser vi som angelägna grundläggande baskunskaper. Engagerade pedagoger gör skolan till en arena där olika kompetenser kan förverkligas hos våra elever. Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld där grunden till fortsatt lärande läggs. Skolan har ett fokusbibliotek, i världsklass, med en bibliotekarie som arbetar heltid och stödjer eleverna i biblioteket och klasserna. På skolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 

Arbetsbeskrivning

Som elevmentor ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor kring elever som i varierande utsträckning har behov av att ingå i mindre undervisningsgrupp under skoldagen. I din roll möter du primärt elever i de yngre åren (åk 1-3) men även elever i äldre åren (åk 4-6) som är i behov av extra stöd. Du kommer att fungera som elevens hjälpjag vilket innebär att följa eleven och stötta i både skolarbete och socialt samspel i så väl
klassrumssituationer som rastsituationer. I ditt uppdrag förutsätts du fysiskt kunna agera snabbt i situationer med rörliga elever. 

Arbete förekommer även på fritidshem och du ingår i fritidshemmens gemensamma arbetslag. I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Ditt ansvar är att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Kvalifikationer

Du som söker har minst gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har någon form av pedagogisk inriktning i din utbildning. Du har erfarenhet av arbete inom skola/fritidshem eller har annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och erfarenhet av tät kontakt med vårdnadshavare. Det är också meriterande att ha erfarenhet av arbete i ett mångkulturellt område. Uppdraget kräver att du fysiskt kan agera snabbt i situationer som kan uppkomma med rörliga barn.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd
i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du kan arbeta självständigt och genomföra planerade aktiviteter samt anpassa dem efter elevens behov och förutsättningar.

Du är trygg och stabil samt har förståelse för människors olika förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du
leder och motiverar andra för att skapa engagemang och delaktighet i verksamheten och du påminner samt följer upp på det som har överenskommits.

I din roll som elevmentor är du en god förebild. Du är skapar och underhåller relationer och du samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2022-08-08

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-06-15

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 9623

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Dela detta jobb

Elevmentor till Bäckskolan

Linköpings kommun