pedagogjobb.se

Logga

Elevhälsosamordnare

Företag Sundbybergs stad
Ort
Utgår

2019-04-04

Ansök nu

Elevhälsosamordnare

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker nu en samordnare för skolans elevhälsa. Vi är en skola på frammarch men vill bli ännu bättre med hjälp av dig. Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 725 elever och 100 medarbetare. I vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Vår skola har många utmaningar men vi tycker att våra elever förtjänar de bästa förutsättningarna. Hos oss kan du göra skillnad! Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med våra skickliga lärare och medarbetare.

Som vår nya elevhälsosamordnare kommer du ha ansvar för hela skolans elevhälsoarbete och leda arbetet mot skolans elevhälsoplan. I arbetet ingår bland annat närmsta chefsskap(för t,ex SYV, kurator spec.peagoger mm) med medarbetarsamtal, lönedialoger och systematiskt kvalitetsarbete. Skolledningen som består av rektor, biträdande rektorer och dig som elevhälsosamordnare, har ett tätt samarbete. Vi träffas ca 2 timmar i veckan för möte med avstämning, förberedelse och arbetsfördelning. Skolan har en "platt" organisation med teamledare i varje årskurs, som tillsammans med skolledarna leder den pedagogiska utvecklingen framåt. Du ska mot dessa förutsättningar driva verksamheten enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål i skolans verksamhetsplan, ansvara för skrivandet av åtgärdsprogram samt tilläggsbelopp.

Som elevhälsosamordnare kommer du också leda trygghetsteamet som arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta görs främst genom att stötta personalen i deras arbete med eleverna. Trygghetsteamet följer upp förebyggande insatser i klasserna på skolan och följer upp incidentrapporter som inkommer till rektor och elevhälsosamordnaren.

Vi vill att du har någon form av pedagogisk utbildning och ledarerfarenhet från grundskolans verksamheter. Meriterande är också om du genomgått lednings- eller rektorsutbildning. Samtidigt lägger vi stor vikt kring lämplighet och personlighet. Vi ser att du är tydlig och lyhörd i din kommunikation. Vi vill att du har en helhetssyn och ser till det större perspektivet för verksamhetens bästa och för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Vi vill att du är är strategisk och operativ samt har god organisationsförmåga, har förmåga att skapa goda relationer och delaktighet då du också kommer ha ansvar för att handleda lärarna i t,ex pedagiska kartläggingar.

Du har en kulturell medvetenhet och du styrs av värderingar i ditt arbete.

Befattningen är en visstidsanställning, men med fast anställning inom elevhälsan på skolan på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse utifrån eventuell uppsägningstid. Ansök senast den 13/3. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

 

Dela detta jobb

Logga
Elevhälsosamordnare

Sundbybergs stad