pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola är en F-9 skola med ca 950 elever, därav ca 90 elever i förskoleklass och 43 elever i grundsärskolan. Skarpnäcks skolas vision är: Hjärta – Hjärna - Hälsa I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa medarbetarna. Därför ska alla våra anställda: • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Vi arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola. Hos oss arbetar eleverna i åk F-9 tematiskt med kulturella inslag. Vi satsar på extra på pulshöjande fysiska aktiviteter och fysiska avbrott med så kallade brain breaks under dagen för att se om det gör att eleverna presterar bättre inom de teoretiska ämnena. På skolan jobbar vi med läranderonder som ett verktyg för att systematiskt arbeta med skolutveckling. Utifrån läranderonder har vi fördjupat vårt arbete kring kollegialt lärande som pågår kontinuerligt på skolan. Alla arbetslag får metodhandledning i lågaffektivt bemötande. Vi är en Övningsskola, vilket innebär att vi är en av sex grundskolor i Stockholms Stad som är en särskilt utvald övningsskola med syftet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och verksamhetsförlagdutbildning. Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng genom Actiway eller en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter Som elevassistent kommer du att arbeta i ett arbetslag och ha din grundplacering i en klass. Du kommer ha administrativa uppgifter i form av vikarieansvar. Du stöttar eleverna i undervisning och på fritids eller KTT i grundsärskolan enligt styrdokumenten. Du får handleding från ansvarig lärare och handledare. Vi arbetar med TBA och teckenkommunikation. I varje klass arbetar en ansvarig lärare. Vi har även en förstelärare med handledande funktion på 50% att tillgå för hela grundsärskolan. I dagsläget har grundsärskolan 43 elever, 30 medarbetare och en egen biträdande rektor Tjänsten är en tillsvidaretjänst

Kvalifikationer

Vi söker en elevassistent med erfarenhet från grundsärskola. Vi ser gärna att du har utbildning och goda kunskaper i teckenkommunikation och eller teckenspråk, har erfarenhet av arbete med TBA och har kunskaper inom utvecklingsstörning. Du är en god administratör och har erfarenhet av liknande uppgifter. Vi ser att du som person: •thar personlig mognad och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen •thar integritet och styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet •thar god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt •tär relationsskapande •tär tydlig och kommunicerar på ett tydligt sätt •tvisar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut Övrigt Du ska kunna styrka dina utbildningar med intyg. Intervjuer kommer att ske löpande. Innan eventuell anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret visas.

Övrigt

Elevassistent till grundsärskolan på Skarpnäcks skola

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-21

Ansök nu

Dela detta jobb