pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan - en skola för framtiden. Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går nästan 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevvård, antimobbning och skolmedling. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd ITsatsning, med bl a en dator per elever i år 6-9 och iPads till de yngre eleverna. Alla lärare deltar sedan flera år tillbaka, i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning. Sjöstadsskolans grundsärskola är en kommunal grundsärskola som omfattar skolverksamhet åk F-9 och fritidshemsverksamhet åk1-6 samt KTT (Korttidstillsyn) åk 7-9. I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi har en heldagsomsorg. Vår grundsärskola är uppdelad i två grupper, en för äldre elever och en för yngre. Denna tjänst är placerad i den yngre gruppen men fritidssamarbete sker även med de äldre eleverna.  En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum. Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den.Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i ett team av elevassistenter tillsammans med våra lärare. Du kommer att stödja våra elever i både undervisningssituationer och på fritidstid, raster och lunch. Du kommer att vara delansvarig för fritidsverksamheten med dina kollegor. Du kommer också att ha kontakt med vårdnadshavare kring de elever som du arbetar närmast.

Kvalifikationer

Du har adekvat utbildning för tjänsten och erfarenhet av motsvarande arbete på grundsärskola.

Övrigt

Elevassistent Sjöstadsskolans grundsärskola

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-25

Ansök nu

Dela detta jobb