pedagogjobb.se

 

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Var med och fortsätt bygga upp Ekens skola! I augusti 2019 tar vi in ytterligare elever och vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya skola.

Ekens skola startade i augusti 2018 och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår nya skola. Ekens skola är en grundskola med årskurserna 7-9 och 450 elever fullt utbyggd. Skolan ligger i en ekbacke i Hammarby Sjöstad, Vävar Johans gata 5, i Sickla park och har nära till stad och natur. Ekens skola startade i augusti med 18 medarbetare och 110 elever i årskurs 7. Hösten 2019 tar vi in 150 nya elever i åk 7.

På Ekens skola jobbar vi med en schemamodell, som vi kallar ämnesveckor. Modellen innebär sammanhållna och koncentrerade arbetspass med ett teoretiskt ämne per vecka. Ämnesveckor möjliggör andra arbetssätt, underlättar studiebesök och minskar splittringen av tid för elever och lärare. Modellen gynnar alla elever och tar till vara på deras lust att lära. Detta arbetssätt ställer högre krav på lärarna när det gäller variation, men det ger mycket tillbaka inte minst i relationen med eleverna.

De praktiskt- estetiska ämnena samt språkval ingår i schemat varje vecka för eleverna. Elevens val läser eleverna i några samlade veckor under läsåret, där även praktiskt- estetiska ämnen ingår.

Ekens skola är inredd med tydligt fokus på en god arbetsmiljö för både lärare och elever. Inomhusmiljön är skofri, där bland annat mjuka mattor bidrar till en lugnare och tystare skola. All inredning är genomtänkt för att gynna en god fysisk- och psykosocial miljö. Vi är en digital skola och alla elever har en-till-en iPad och lärarna likaså samt att de har en laptop.

Välkommen på en informationsträff tisdag 12/3 kl 17.30 för alla sökande till tjänsterna på Ekens skola, Vävar Johans gata 5, 120 69 Stockholm. Man kan enkelt åka till skolan genom att åka tvärbana och stiga av vid stationen Sickla udde. Vid informationsträffen finns alla lärare på plats och berättar om skolan och arbetssättet. Vi ser fram emot att träffa dig!

Välkommen att läsa mer http://ekensskola.stockholm.se
Kolla gärna också på vårat instagramkonto: https://www.instagram.com/ekensskola/

Arbetsbeskrivning
Hösten 2019 kommer vi att jobba i två vertikala arbetslag, med åk 7 och åk 8. Du kommer att dela mentorskap med en kollega och ansvara för ca 15 elever i åk 7 eller åk 8. Arbetslagen arbetar tätt tillsammans och vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt tillsammans i ämnet och över ämnesgränserna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa årskurs 7-9 i ämnet engelska. Du bör även ha behörighet att undervisa åk 7-9 i antingen franska, spanska, tyska eller svenska som andraspråk. Vi önskar hög digital kompetens hos de sökande. Du har aktuell arbetslivserfarenhet gällande att undervisa årskurs 7-9.

Du har förmågan att:
-Göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära självständigt och tillsammans med andra 
-Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
-Planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt genom att exempelvis sätta upp och hålla tidsramar. 
-Leda och motivera eleverna till att nå gemensamma mål genom att skapa engagemang och delaktighet.

Vi söker dig som motiveras av att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar därför din undervisning och ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär
Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se.

Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Ekens skola söker legitimerad lärare i engelska som vill anta utmaningen

Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-24

Ansök nu

Dela detta jobb