pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet Sensorbaserad screening av risk för fall och stroke vid preventiva hembesök för seniorer.

Projektet syftar till att undersöka hur sensorbaserad screeningdata kan utveckla och förbättra förutsättningar för att förebygga fall och stroke, samt undersöka hur seniorer och hembesökare upplever screening. Dessutom kommer projektet att utforska uppfattningar hos chefer i kommuner och primärvård om möjligheter och utmaningar för att dela hälsodata och sociala data mellan organisationer.

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan www.hkr.se/fpl vid Högskolan Kristianstad. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för doktoranderna. Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska valbara kurser. I arbetsuppgifterna ingår att samla in såväl kvalitativa som kvantitativa data och genomförande av dataanalyser, samt muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat.

Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella.

Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i forskningsprojekt. Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete.

Övrigt

Tillträde är 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning

  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)

  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2022-02-13.

Har du frågor kontakta gärna: Om projektet projektledare: Staffan Karlsson, Professor i hälsovetenskap, projektledare, 044-250 3266 staffan.karlsson@hkr.se

Om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande, 044-250 38 12.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i vårdvetenskap www.hkr.se/jobb.

Anställningsform

     Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     eller enligt överenskommelse

Löneform

     Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100 %

Ort

     Kristianstad

Län

     Skåne län

Land

     Sverige

Referensnummer

     P2021-3711-279

Kontakt

  • Anne-Marie Karlsson, avdelningschef, 044-250 36 28

Facklig företrädare

  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02

  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91

  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68

Publicerat

     2021-12-21

Sista ansökningsdag

     2022-02-13

Logga

Doktorand vårdvetenskap, screening förebygga fall och stroke hos seniorer

Ort
Kategorier
Utgår

2022-02-13

Ansök nu

Dela detta jobb