pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand i pedagogiskt till projektet Digitala textkompetenser: lärares didaktiska val för anpassningar i undervisningen

Projektet utgår från de utmaningar som lärare möter i undervisningen mot bakgrund av det som omnämns "skolans digitalisering". Läs- och skrivkunnighet inkluderar idag, genom digital teknologi, andra uttryckssätt än skriftlig verbaltext. Forskning visar att professionsanknuten digital kompetens varierar hos lärare, vilket har betydelse för hur digital teknologi integreras i undervisningspraktiken. Det finns därför ett behov av att utveckla teoretisk och praktisk kunskap om de möjligheter och utmaningar som uppstår i undervisningen genom integrationen av digital teknologi.

Projektet förväntas bidra med resultat som utvecklar innebörden av digitala textkompetenser och ger insikt om hur utvecklingen av lärares digitala kompetens, och textkompetens, kan bidra till möjligheter i anpassningen av undervisningen för alla elever samt vägleda utveckling av lärarutbildningen.

Doktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön FORP, vars syfte är att bedriva teoretisk och empirisk forskning om pedagogisk praktik och professionalism. Inom miljön finns forskargruppen Specialpedagogik som intresserar sig för möjligheter och hinder i utbildningsinstitutioner för att främja alla barns och elevers lärande. Läs mer på www.hkr.se/forp

Learning in Language and Literature (LILL) är en miljö under uppbyggnad för ämnesdidaktiska studier kopplade till svenska och engelska. Miljön kommer att utvecklas under projekttiden.

Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning/.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska valbara kurser. Avhandlingsprojektet inkluderar samverkan med aktiva lärare och kommer att bedrivas på en skola.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska kurser vid Högskolan Kristianstad och valbara kurser vilka ofta genomförs vid annat lärosäte.

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och undervisa i lärarutbildning 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är meriterande med lärarutbildning med inriktning mot svenska och andra textrika ämnen och/eller speciallärar- eller specialpedagogutbildning. Erfarenhet från arbete i grundskolan är även det meriterande. Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete. Du tar initiativ, är flexibel och pedagogisk genom att anpassa ditt budskap till mottagaren.

Övrigt

Tillträde är 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning

  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)

  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2022-02-13.

Har du frågor kontakta gärna:

Daniel Östlund, biträdande professor i pedagogik inriktning specialpedagogik och projektledare: daniel.ostlund@hkr.se 044-250 32 87

Petra Magnusson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, petra.magnusson@hkr.se 044-250 33 53

Andreas Redfors, professor i fysik – inriktning fysikdidaktik, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete: Andreas.Redfors@hkr.se

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete www.hkr.se/jobb.

Anställningsform

     Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     eller enligt överenskommelse

Löneform

     Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100 %

Ort

     Kristianstad

Län

     Skåne län

Land

     Sverige

Referensnummer

     P2021-3711-275

Facklig företrädare

  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02

  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91

  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68

Publicerat

     2021-12-22

Sista ansökningsdag

     2022-02-13

Logga

Doktorand pedagogiskt arbete - Digitala textkompetenser: didaktiska val

Ort
Kategorier
Utgår

2022-02-13

Ansök nu

Dela detta jobb