pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand i pedagogiskt till projektet Skönlitteratur som didaktiskt redskap i naturvetenskaps- och matematikundervisningen – Vad, Hur, Varför?

Det finns indikationer på att integrering av skönlitteratur i naturvetenskaps- och matematikundervisning kan ha en positiv inverkan på elevers engagemang och lärande, men den empiriska forskningen är begränsad. Doktorandprojektet syftar till att bidra med kunskap om hur skönlitteratur kan integreras i naturvetenskaps- och matematikundervisning och hur sådan undervisning kan vara gynnsam för elever. Både lärares och elevers perspektiv är i fokus. Projektet knyter samman flera ämnesområden och kan genom sitt deltagarperspektiv ge en rik bild av möjligheter och svårigheter med denna typ av undervisning. Målsättningen är att projektet ska resultera i konkreta didaktiska redskap, utifrån den specifika ämnesdidaktiska kontexten för matematik och naturvetenskap, utvecklade från tidigare redskap och modeller för läsning.

Doktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som har som övergripande syfte att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap på alla nivåer. Vi söker inte efter innehållsoberoende beskrivningar på en generell nivå, utan istället karakteriseras verksamheten av en insikt om det specifika innehållets betydelse för lärande och undervisning. För vidare information www.hkr.se/lisma.

Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning/.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska valbara kurser. Avhandlingsprojektet inkluderar samverkan med verksamma lärare och kommer att bedrivas på en skola (se utförlig beskrivning av projektet på www.hkr.se/lisma).

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska kurser vid Högskolan Kristianstad och valbara kurser vilka ofta genomförs vid annat lärosäte.

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och undervisa i lärarutbildning 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är meriterande med lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller matematik samt erfarenhet av arbete med litteratur i undervisningen. Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete. Du tar initiativ, är flexibel och pedagogisk genom att anpassa ditt budskap till mottagaren.

Övrigt

Tillträde är 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning

  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)

  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2022-02-13.

Har du frågor kontakta gärna:

Kristina Juter, professor i matematikdidaktik och projektledare: kristina.juter@hkr.se

Andreas Redfors, professor i fysik – inriktning fysikdidaktik, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete: Andreas.Redfors@hkr.se

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete www.hkr.se/jobb.

Anställningsform

     Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     eller enligt överenskommelse

Löneform

     Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100 %

Ort

     Kristianstad

Län

     Skåne län

Land

     Sverige

Referensnummer

     P2021-3711- 274

Kontakt

  • Håkan Sandgren, avdelningschef, 044-250 33 30

Facklig företrädare

  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02

  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91

  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68

Publicerat

     2021-12-21

Sista ansökningsdag

     2022-02-13

 

Logga

Doktorand i pedagogiskt arbete - Skönlitteratur i ma/no-undervisning

Ort
Kategorier
Utgår

2022-02-13

Ansök nu

Dela detta jobb