pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logo

Blombackaskolan söker lärare i Sv, SvA och Ma åk 1-3

Ort
Utgår

2022-10-30

Ansök nu

Blombackaskolan söker lärare i Sv, SvA och Ma åk 1-3

En dag på jobbet
Du undervisar våra elever i årskurs 1–3 i Sv, SvA och Ma i huvudsak som resurslärare. Att vara lärare på Blombackaskolan innebär att du tillsammans med engagerade kollegor skapar den bästa möjliga kvalitativa verksamheten för våra elever. Genom ett strukturerat och behovsstyrt kollegialt lärande utvecklas och förbättras skolans undervisningskvalitet kontinuerligt. Du genomför en tillgänglig undervisning med hög kvalité där alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Med ditt tydliga ledarskap genomför du undervisningen på ett sätt som främjar och upprätthåller studiero. Dina lektioner har ett tydligt förlopp och lektionsinnehållet förklaras och sätts i ett sammanhang för eleverna. I klassrummet är du tydlig i dina instruktioner och med dina förväntningar på eleverna samtidigt som du ger elevernas ansvar för att lösa uppgifter självständigt eller i grupp medan du är en tillgänglig lärare som ger stöd åt de elever som behöver det.


Vem är du? 
Krav:
- Du har examen med lärarlegitimation för årskurs 1–3 i Sv, SvA och Ma.
- Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till din undervisning.                                                                                                                     
- Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar.

Meriterande:            
- Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat.
- Du har vana och skicklighet i att använda digitala verktyg och verktygen används medvetet så att de stärker elevernas lärande.

Personliga egenskaper:
Som person är du är genuint intresserad av undervisning, skolutveckling och att söka nya vägar för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildningen. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och du har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vidare så anpassar du dig naturligt efter ändrade omständigheter och ser inte uppkomna problem som hinder utan som utmaningar du vill hitta lösningar på. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider kunskap, tar ansvar och stöttar i dina kollegor. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete.


Vi erbjuder dig 
En visstidsanställning på heltid som lärare i Sv, SvA och Ma med möjlighet till förlängning. Hos oss kommer du vara en av 70 medarbetare som arbetar vidare i den starkt positiva utvecklingsfas skolan står i och inför. Du blir en viktig kraft i det fortsatta förbättringsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Blombackaskolans vision och verksamhetsidé. På skolan finns ett stort intresse för pedagogisk utveckling och initiativ till att samverka, utveckla och diskutera pedagogiska frågor. Vi arbetar i ett omtänksamt kollegium, med klok prioritering och god delegation, vilket ger en engagerad skola där vi arbetar lugnt, långsiktigt och hållbart.
Som medarbetare på Blombackaskolan får du ta del av Södertälje kommuns lärarsatsning;
- Avsatt tid för ämnesbaserad kompetensutveckling
- Möjlighet att söka stipendier
- Möjlighet att söka lokalt forsknings- och utvecklingsbidrag
- Delta i kommunövergripande ämnesnätverk för kollegialt lärande
Kommunen erbjuder dig som anställd ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år och du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.


Välkommen till oss!  
Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden, varmt välkommen med din ansökan.
Hälsningar
Adisa Catic, bitr.rektor åk F–3 Blombackaskolan

Dela detta jobb

Logo
Blombackaskolan söker lärare i Sv, SvA och Ma åk 1-3

Södertälje kommun – Utbildningskontoret