pedagogjobb.se

En dag på jobbet
Som biträdande rektor på Täljegymnasiet är du en del av skolans ledningsgrupp.
Huvuddelen av arbetstiden kommer att ägnas åt arbete på introduktionsprogrammet individuellt alternativ, IA. IA är väldigt individanpassat och kräver ett verksamhetsnära ledarskap. Täta träffar med personalen på IA är därför en viktig del av arbetsdagen.
Du leder morgonmöte som diskuterar lektionerna för dagen och fortsatt arbete med eleverna. I detta forum behandlas frågor som direkt rör arbetslagen och arbetet med elever på individnivå. Som biträdande rektor säkerställer du att alla elever har en individuell studieplan.
Varje vecka träffas elevhälsoteamet för att jobba med elevhälsofrämjande och specialpedagogiska insatser. Biträdande rektor leder och driver detta arbete framåt.  
Du kommer som biträdande rektor att ha personalansvar för all personal på IA.
Alla på Täljegymnasiet skall jobba mot skolans värdegrund för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats. Allas lika värde och rätt att få vara den man vill skall genomsyra arbetsklimatet. 

Vem är du?
Du har en pedagogisk utbildning i grunden och har ett stort engagemang för skolutveckling. Du är en tydlig ledare som har lätt att kommunicera och uttrycka dig till personalen. IA på Täljegymnasiet är i en utvecklingsfas därför är en viktig egenskap att vara kreativ i tanken men även omsätta detta till praktisk handling. Erfarenhet av personalansvar är meriterande. Vi söker även en person som har god administrativ kompetens.
På Täljegymnasiet jobbar vi mycket i det digitala klassrummet. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda och driva digitalt utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en verksamhet med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att leda arbetet med att anpassa undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser på Individuellt alternativ. I arbetet ingår att verka för motivationshöjande och närvarofrämjande undervisning. Du kommer även att leda samarbete mellan Täljegymnasiet och gymnasiesärskolan.
Tillsammans med rektor kommer du leda och utveckla elevhälsoarbete på Täljegymnasiet. I detta ingår det vanligt elevhälsoarbete men även specialpedagogiskt arbete.

Vi erbjuder dig
Tjänsten är tänkt att börja i augusti 2020 eller enligt överenskommelse. 
Täljegymnasiet erbjuder en bra arbetsmiljö i fina modena lokaler. Här ges stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolan eftersom vi är en liten ledningsgrupp.
Vi jobbar aktivt med att alla medarbetare skall ha bra arbetsmiljö och hälsa. Kommunen erbjuder därför alla anställda på 3 000:-/år i friskvårdsbidrag.  

Välkommen till oss
Täljegymnasiet ligger centralt i Södertälje mitt emot sjukhuset. Lektions och laborationssalarna är moderna och nästan alla är utrustade med projektorer. Skolan har 580 elever fördelade på samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet, IB och individuellt alternativ. Skolan har nationell idrottsutbildning i ishockey, innebandy, fotboll och basket. Vi har även lokal idrottsutbildning i vollyboll.  På skolan finns 55 medarbetare.  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Logo

Biträdande rektor Täljegymnasiet

Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-09

Ansök nu

Dela detta jobb