pedagogjobb.se

Logo

Biträdande rektor Rosenborgsenheten

Ort
Kategorier
Utgår

2020-11-01

Ansök nu

Biträdande rektor Rosenborgsenheten

Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  
I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  

En dag på jobbet 
På Rosenborgsenheten söker vi nu en biträdande rektor som vill arbeta på en centralt belägen skola i Södertälje känd för att ha Södertäljes musik- och idrottsklasser, sina goda resultat, sina fantastiska elever och sin engagerade personal! Vi söker en biträdande rektor som brinner för att tillsammans med skolledningsteamet, som består av rektor och fyra biträdande rektorer, utveckla och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Vem är du?  
Du har en lärarbehörighet och erfarenhet av skolledning, gärna på högstadiet. Du är en lösningsinriktad och kommunikativ ledare som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är en trygg ledare som har god förmåga att uppmuntra, inspirera, engagera samt leda lärares lärande. Du ska vara förtrogen med styrdokumenten och hur de och det systematiska kvalitetsarbetet stödjer och utvecklar undervisningen och resultaten. Att du är tydlig, strukturerad, förändringsbenägen och håller med oss om att arbete tillsammans i team, både som skolledning och personal, är en nyckel till framgång! Att du har personalansvar och driver ett nära skolledarskap i en av våra verksamheter.
Krav: 
- Pedagogisk utbildning på högskolenivå
- Erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
- God digital kompetens för administration och lärande
Meriterande: 
- Erfarenhet av schemaläggning och skolorganisation
- Rektorsutbildning
- Erfarenhet och kunskap av systematiskt kvalitetsarbete

Välkommen till oss!  
Rosenborgsenheten är en F–9-skola. Vi består av åk F–3 och fritidshemmet på Majtorpsskolan och åk 4–9, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp samt en grundsärskola på Rosenborgskolan. På Rosenborgsenheten finns Södertäljes musik- och idrottsklasser dit elever från hela kommunen söker. Vi arbetar i årskursteam runt eleverna och i varje årskurs finns det lärare och mentorer som tillsammans gör elevernas hela skoldag både trygg och full av kunskap! Vårt värdegrundsarbete STARK (samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kamratskap) finns med i vårt dagliga arbete liksom de gemensamma lektionsstukturerna. Vi har en låg personalomsättning. På skolan finns förutom lärare och mentorer skolkurator, skolsköterska, bibliotekspedagog och administratörer.

Intervjuer sker löpande.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Biträdande rektor Rosenborgsenheten

Södertälje kommun – Utbildningskontoret