pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 970 elever, därav ca 96 elever i förskoleklass och 43 elever i grundsärskolan, och ca 165 medarbetare. Skarpnäcks skolas vision är: Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola. Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning

”Att leda en organisation som skapar förutsättningar för att alla på skolan ska känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sin utveckling”. Ledningsgruppens deklaration inför läsåret 18/19. Skarpnäcks skola står inför spännande organisatoriska och pedagogiska förändringar som innefattar ett nära ledarskap, tematiska arbeten med kulturella inslag, effektivt elevhälsoarbete samt ett systematiskt kvalitetssystem i fokus. Vi på skolan behöver en tydlig skolledare med teamkänsla och som brinner för pedagogisk utveckling och systematik. I tjänsten ingår verksamhetsansvar och personalansvar. Tillsammans med rektor, intendent och ytterligare tre biträdande rektorer säkerställs att verksamheten styrs enligt styrdokument, att våra elever når kunskapsresultat och att vi har varje elevs bästa i fokus. Skolledningen driver tillsammans med förstelärarna ett övergripande arbete kring vårt systematiska kvalitetsarbete och vår pedagogiska utveckling som har sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer leda arbetet med lärare och elever på grundskolans låg- och mellanstadiet samtidigt som du tillsammans med rektor och biträdande rektorer driver skolans utvecklingsarbete. Du arbetar för förbättrade skolresultat, lika möjligheter för alla att uppnå kunskapskraven samt ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet. Du har en pedagogisk examen och erfarenhet av att arbeta i ledande position med personalansvar. Du är trygg i dig själv, bra på att samarbeta och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har även lätt att skapa god kontakt med vårdnadshavare och elever. Du är flexibel och lösningsorienterad. Är du intresserad att vara med på vår fortsatta skolutvecklingsresa är denna tjänst något för dig.

Kvalifikationer

Meriterande är även om du har rektorsutbildning och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning.

Övrigt

Biträdande rektor på grundskolan för lärare åk 1-6

Ansök nu

Dela detta jobb