pedagogjobb.se

Logo

Biträdande rektor åk F-6 Eneskolan

Ansök nu

Biträdande rektor åk F-6 Eneskolan

En dag på jobbet  
Som verksamhetsnära skolledare på Eneskolan deltar du i det dagliga arbetet där du möter elever, personal och vårdnadshavare.
Du utvecklar undervisningen genom observationer, återkoppling och uppföljning. Du organiserar lärmiljön efter det systematiska arbetet och uppföljningen av elevernas utveckling.  
 
Vem är du?  
Du är en tydlig och positiv ledare med höga förväntningar på personalen. Du ser undervisningen med elevens ögon och strävar efter att ständigt förbättra undervisningen utifrån gjorda utvärderingar och aktuell forskning. 
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Du har vana och erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser och att arbeta systematisk med extra anpassningar, kartläggningar och uppföljningar.
 
- Du kommer ansvara för arbetslag f–6 med ca 200 elever och en personalgrupp på ca 20 personer. I arbetslaget finns 1 arbetslagsledare.  
- Du är ansvariga för den dagliga driften åk F–6 och fritids. 
- Du har ansvar för elevhälsoarbetet.
- Du ansvarar för att utveckla fritidshemmet med vår fritidspedagog
- Du har personalansvar för pedagogerna i F-6 samt fritidspersonal
- Du ingår i skolledningen med ansvar att driva IKT-utvecklingen på hela skolan.
Krav: 
- Du har en lärarexamen med inriktning mot grundskola.  
Meriterande:  
-Speciallärare/specialpedagog examen eller erfarenhet av liknande arbete 
-Slutförd eller påbörjad rektorsutbildning.  
-Erfarenhet av att arbeta i ledande position med personalansvar. 
 
Personliga egenskaper  
Du har en hög ambitionsnivå och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du är också målinriktad som person.
 
Vi erbjuder dig  
- Många skratt med kompetenta kollegor som ställer upp för varandra. 
- Kollegialt lärande för skolledare. 
- Generöst friskvårdsbidrag.  
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris. 
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, vi lägger stor vikt gällande personlig lämplighet avseende denna rekrytering. 
Välkommen till oss! 
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 500 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare.  
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, F–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sitt eget lärande.. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål.  I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen.

Dela detta jobb

Logo
Biträdande rektor åk F-6 Eneskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret