pedagogjobb.se

Biträdande rektor 7-9 till Södra Ängby skola

Ort
Kategorier
Utgår

2020-01-20

Ansök nu

Biträdande rektor 7-9 till Södra Ängby skola

 

Arbetsplatsbeskrivning

Södra Ängby skola är en f-9 skola med ungefär 800 elever fördelat på drygt 350 elever på högstadiet. Skolan har ett ganska lågt socioekonomiskt index och har ungefär 95% gymnasiebehöriga elever. Skolans utmaningar just nu är att befästa en minst lika hög gymnasiebehörighet, gemensamt arbete för att nå en mer diffrentierad undervisning samt digitaliseringen. Dessa är också områden som är prioriterade på skolan. Skolan har ett bra söktryck och en stor majoritet nöjda elever och vårdnadshavare. Skolan har också hög behörighet hos personalen och också ett driv för att skapa den bästa undervisningen med höga förväntningar på elevernas förmåga. Förutom detta ligger skolan nära tunnelbana och andra kommunikationsvägar med fin natur runt hörnet.

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp leder och driver du delar av skolans utvecklingsarbeten. Du har ett delegerat ansvar för skolans elevhälsa på högstadiet. Du ansvarar för organisationen kring intag av nya elever. Du har personalansvar för pedagogerna på högstadiet och håller medarbetarsamtal samt andra arbetsuppgifter som ligger i chefsrollen som personalplanering och tjänstefördelningsarbete. Du har arbetsmiljöuppgifter som innebär att du säkerställer att de rutiner och annat gällande arbetsmiljön upprätthålls inom ditt ansvarsområde. Du har ett ekonomiskt ansvar att ha överblick gällande personalbemanning, elevtillgång och andra intäkter och kostnader så att de håller de ramar som vi beslutat. För övrigt finns du till hands för elever, personal och vårdnadshavare som har behov av stöttning, klargörande av rutiner och regler.

Kvalifikationer

Du är utbildad legitimerad lärare med flera års erfarenhet av yrket. Du har också genomgått olika ledarutbildningar riktat mot skolledarskap. Meriterande om du avslutat den statliga rektorsutbildningen.

Du har arbetat som lärare på högstadiet. Du har också haft chefsbefattning intom grundskola med personalansvar. Det är meriterande om du också drivit utvecklingsarbeten gällande pedagogik med inriktning på likvärdighet och tillgänglighet för alla elever. Samma om du har hög digital kompetens inom pedagogikens områden. Du håller dig uppdaterad inom skolforskning och har bra koll på vad som är nytt och gammalt för att kunna navigera i trender och aktuell forskning.
 

Övrigt

Gemensamma krav i staden. Som chef i Stockholms stad
• ansvarar du för att sätta in den egna verksamheten i stadens övergripande perspektiv.
• formulerar och förmedlar du tydliga mål och resultatkrav för verksamheten.
• skapar du möjligheter och uppmuntrar till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande.
• arbetar du aktivt för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen.
• arbetar du för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.
• arbetar du aktivt för jämställdhet och mångfald på din arbetsplats.
• formulerar du tillsammans med medarbetarna tydliga förväntningar och krav samt att du följer upp hur medarbetarna har uppfyllt dessa.

Dela detta jobb

Biträdande rektor 7-9 till Södra Ängby skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen