pedagogjobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Ålstensskolan är en anrik skola från 1929 med en blandning av traditioner och nyskapande. Här arbetar ca 90 medarbetare för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra ca 540 elever både då det gäller kunskapsinhämtning och social utveckling. Skolan ligger längst upp på Ålstensgatan med fantastiska miljöförutsättningar. Mälaren, idrottsanläggningar, skog och natur finns runt knuten och kan nyttjas dagligen. Skolans stora skolgård ger också möjlighet till aktivitet och rörelse under lektioner, raster och fritidshemstid. Ett av våra fokusområden är att Ålstensskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för alla, både för elever och personal. Vi ger varandra möjlighet och inspiration att utvecklas i våra uppdrag. I arbetet kring värdegrunden arbetar vi med KRAM: Kamratskap, Respekt Ansvar och Mod. Ett annat fokusområde är vår rörelsesatsning, Hjärna Puls. Det innebär bland annat att eleverna har minst 30 minuters organiserad rörelse varje dag. Vi arbetar också med att utveckla våra fritidshem och samverkan med hjälp av fritidshemssamordnare från Utbildningsförvaltningen.

Läs mer på https://alstensskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som tillsammans med vår skolledning och skolans personal vill vara med och vidareutveckla Ålstensskolan. Du blir en viktig del i ledningsgruppen som består av rektor, två biträdande rektorer, en administrativ chef och en kökschef. Du kommer vara med och leda, planera, organisera och genomföra det utvecklingsarbete som vi på skolan tillsammans gör. I dina arbetsuppgifter ingår verksamhets- och personalansvar, elevhälsa, arbetsmiljö och administrativa uppgifter.

Kvalifikationer

 • Du har gedigen erfarenhet av arbete som biträdande rektor
 • Du är legitimerad lärare och har undervisat på låg- och mellanstadium
 • Du har dokumenterad erfarenhet av lednings- och förändringsarbete inom grundskolan
 • Du är en tydlig ledare med kompetens och intresse att driva skolutveckling
 • Du har erfarenhet av att leda och driva elevhälsoarbete
 • Du har välfungerande strategier för att leda det systematiska kvalitetsarbetet
 • Du har mycket goda kunskaper i styrdokumentens skrivningar och håller dig uppdaterad i aktuell forskning
 • Du har elev- och personalfokus
 • Du har förmåga att skapa goda relationer
 • Du har förmåga att skapa delaktighet
 • Du kan anpassa ditt sätt att kommunicera i olika sammanhang
 • Du har god analytisk förmåga
 • Du fattar väl underbyggda beslut

 Egenskaper

Du behöver ha en förmåga att kunna arbeta med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och samtidigt vara medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot uppsatta mål. 

Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara empatisk och kunna möta såväl personal som elever och vårdnadshavare på ett bra sätt.

Som skolledare behöver du vara mål- och resultatorienterad, tydlig och kunna tänka strategiskt.

Du behöver ha förmåga att motivera och inspirera och få personalgruppen att arbeta mot gemensamma mål.

Du behöver kunna se och arbeta för det som är bra för hela skolan och kunna blicka framåt.

Du är en person som analyserar, reflekterar, följer upp, synliggör och återkopplar till medarbetare så att kvaliteten på verksamheten därigenom ständigt utvecklas och förbättras.

Du behöver vara kreativ och ha en förmåga att se nya lösningar.

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Urvalsprocessen till intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

Biträdande rektor

Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-02

Ansök nu

Dela detta jobb