pedagogjobb.se

Barnskötare och elevresurs till Höglandsskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2020-06-02

Ansök nu

Barnskötare och elevresurs till Höglandsskolan

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F–9 skola med ca 480 elever och 60 personal. Skolan har en årskurs vardera i F–3 och två paralleller i årskurs 4–9. Skolans kunskapsresultat är mycket höga dessutom är elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero mycket god. Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil, som skolan har än idag. Vi tror att de estetiska lärprocesserna med det teoretiska arbetet gynnar elevernas kunskapsutveckling och bidrar till goda resultat. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Det kan vara genom föreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete man gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för deras allsidiga utveckling som vi är måna om. Detta skapar även trivsel och gemenskap för all personal på skolan. Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trygghet, trivsel och studiero för eleverna i alla årskurser F-9. Skolan har mycket hög andel behörig personal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker en barnskötare och elevresurs i fritidshem med erfarenhet av att arbeta som fritidskontakt i klass, vara ett stöd för elever, finnas på raster med eleverna och arbeta med fritidshemmets verksamhet. På fritidstid kommer du att arbeta i F-1 fritids och med fritids uppdrag. 

Du samarbetar med kollegor i skolan och på fritids och är ansluten till Fritids arbetslag, undervisningen kompletterar klassen och samverkan sker dagligen. Just nu lägger vi stort fokus på att utveckla samverkansarbetet mellan fritids och skola samt utveckla fritidshemmets egen verksamhet för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg ingår.

Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. Ansvarar för att undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev, hela klassen och fritidsgruppen samt följer kontinuerligt upp elevens och elevgruppens utveckling och utgår från resultaten för att utveckla verksamheten. Du är engagerad och verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal, företrädesvis tillsammans med lärarpedagog för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.

Kvalifikationer

Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare i samverkan med skolan och vana att dokumentera. Du är van att ta ansvar och varit med och drivit utveckling inom en verksamhet samt god erfarenhet och kunskap av gällande läroplan för fritidshem och skola. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt fokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan och enheten. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Övrigt

Önskemål om tillträde den 10/8 eller efter överenskommelse. Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.

Dela detta jobb

Barnskötare och elevresurs till Höglandsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen