pedagogjobb.se

Barnskötare i fritidshem, Brunnbyskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2021-10-25

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem, Brunnbyskolan

Om arbetsplatsen

Brunnbyskolan är en liten och trevlig skola belägen i Ljungsbro med Göta kanal, Järngårdsskogen, simhallen och isbana i närheten. Till och från skolan finns goda bussförbindelser. Skolans lokaler är nyrenoverade och skolgården är varierande med stora ytor som ger utrymme för lustfyllda aktiviteter.

Våra elever går i årskurs F-6 med sammanlagt cirka 250 elever. Årskurserna är organiserade i en eller två paralleller och vi har fyra fritidsavdelningar. 

Brunnbyskolan har en personalgrupp på omkring 40 personal. Personalgruppen är engagerad och rutinerad och andelen legitimerade lärare är hög. Det finns ett nära samarbete mellan skola och fritidshem där vi aktivt arbetar med att ge våra elever trygghet och struktur under hela dagen. 

Ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete har pågått under flera års tid vilket har gett goda resultat. Fritidshemmet arbetar utifrån ett årshjul där eleverna får goda möjligheter att utveckla olika förmågor under sin tid i fritidshemmet. Under läsåret 21/22 är demokratiska processer och kommunikation med stöd av IKT prioriterade mål.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är fritidshemmens och pedagogernas uppdrag att ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”  

Som barnskötare i fritidshem medverkar du till en god undervisning i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du medverkar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i fritidshemmet.

Du kommer att ingå i ett fritidsarbetslag som har gemensam planeringstid varje vecka. De fyra fritidsavdelningarna har ett nära samarbete vilket gör att vi har en hög grad av likvärdighet mellan avdelningarna. Under läsåret 21/22 ingår du även i ett mindre arbetslag som är kopplat till förskoleklass. Du följer samma elevgrupp under hela dagen vilket ger goda förutsättningar att skapa en röd tråd för våra elever.

Kvalifikationer

Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten

Tillträde: 2022-01-31

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7936

Dela detta jobb

Barnskötare i fritidshem, Brunnbyskolan

Linköpings kommun