pedagogjobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 980 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 4-9 (iPad) och 1-2 i F-3 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Du undervisar halvklasser i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 6, samt Elevens val. Mentorskap kan ingå i tjänsten. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna. Du tillhör åk 6-arbetslag (enhet) i skolans 4-6-del. Där samarbetar du med andra i din enhet och i ditt ämneslag. Du ansvarar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete. Det är viktigt att du gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar deras förmåga att lära. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning därefter.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare i de ämnen vi söker i denna tjänst.

Kan tillämpa generella och extra anpassningar i klassrummet. Mycket goda kunskaper vad gäller betyg och bedömning.

Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.

Årstaskolan söker Hem- och Konsumentkunskaps lärare till åk 4-6

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-26

Ansök nu

Dela detta jobb