pedagogjobb.se

 

Utbildningsförvaltningen Stockholm stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 480 elever och 100 medarbetare. Vi arbetar i stor utsträckning med ett trelärarsystem i år 1-6, vilket innebär att tre lärare ansvarar för två klasser.

Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.

Vi är en mångkulturell skola och arbetar mycket med att utveckla språket hos eleverna. Till skolan kommer regelbundet nyanlända elever som går i skolans Förberedelsegrupp innan de går ut i klasserna på heltid.

Skolan satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Läs mer på [http://akallagrundskola.stockholm.se/]


Arbetsbeskrivning

Tjänsten består av undervisning i vår förberedelsegrupp och du ingår i förberedelsegruppens arbetslag.

I ett nära samarbete med övriga lärare, förbereder, genomför och utvärderar du undervisningen för våra elever i år F-3.

Du bidrar till skolans utvecklingsarbete i det kollegiala lärandet.

Du har erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och att arbeta språkutvecklande.

Det är meriterande om du har arabiska som modersmål.
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig i samtliga ämnen F-3 och har erfarenhet av att arbeta med elever som behöver utveckla det svenska språket.

Du har förmågan att se varje elev och dess behov och skapar en god lärmiljö för eleven i och utanför klassrummet. Du har god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Din viktigaste uppgift blir att skapa tillit till den egna förmågan hos eleverna genom att främja deras språkutveckling.

Övrigt

 

 

Akalla grundskola söker en legitimerad lärare F-3

Ansök nu

Dela detta jobb