pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

Vi på Skarpnäcksskola söker en medarbetare som har ett brinnande intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån läroplan, elevernas intresse och behov utformar en meningsfull undervisning. I arbetet utgår du från fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Verksamheten sker både i klass och under fritidshemstid. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Alla medarbetare på skolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbete. Som fritidspedagog utgår vi ifrån att du är insatt i det centrala innehållet och förmågorna i de nya läroplanstexterna för fritidshemmen och att du kan utgå från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du deltar i möten med ditt arbetslag, kollegialt lärande eller på konferenser

Kvalifikationer

Vi söker dig som: • Främjar kreativitet, nyfikenhet och tilltro.

• Har ambitionen och viljan att vara med och utveckla digitalt lärande inom fritidshemmets verksamhet.

• Kan genomföra utvecklingssamtal där elevernas lärande och utveckling diskuteras.

• Planerar undervisning där eleven dagligen får utveckla sin rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter. Skarpnäcks skolas Vision: Hjärna, hjärta, hälsa! Välkommen med din ansökan!

Övrigt

2st Lärare mot fritidshem/fritidspedagoger

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Dela detta jobb