Örnsköldsviks kommun - Bildningsförvaltningen

Inom bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

http://inspiration.ornskoldsvik.se

Specialpedagog                                                                BF:2017:237
till Bjästaskolan

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam och har det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet på skolan.

Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkten i arbetet. Du medverkar vid upprättande och utvärdering av pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram och du kommer i viss utsträckning att arbeta med elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

Du handleder personal och är en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och stöd. Du genomför pedagogiska utredningar som läs-, skriv- och matematikutredningar samt analyserar elevers behov av särskilt stöd från ett mer övergripande perspektiv, sett till på organisations- och gruppnivå.

Arbetet innebär aktivt deltagande i skolans elevhälsoarbete och du stöttar rektor med underlag, vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Det är även viktigt att du samverkar med övriga skolformer och externa kompetenser.

Du ser fördel av ökad användning av alternativa pedagogiska verktyg och är en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering av elevhälsoteamets arbete samt bidra till skolans utveckling.

Dokumentation och planering är en del av ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Du har specialpedagogexamen.

Tjänsten är tillsvidare på heltid.

Upplysning
Rektor Kerstin Åström, tfn 070-191 98 49

Fackliga kontakter:

Lärarförbundet Johanna Holmström, tfn 070-190 90 25

Lärarnas Riksförbund Åsa Elfving, tfn 070-584 84 16

Ansökan
Du söker tjänsten via www.ornskoldsvik.se.

Vi ser gärna att du bifogar meritförteckning, personligt brev och eventuellt examensbevis med din ansökan.

Sista ansökningsdatum är den 2017-12-03

Välkommen med ansökan!